Sơn giả gạch

Sơn lại bức tường để trông giống như chúng được xây bằng gạch và không trát vữa. Cách làm thật là đơn giản, phần việc quan trọng nhất là chọn màu sơn cho giống với màu gạch. Trong video này, thợ sơn nhà người nước ngoài hướng dẫn sơn lên một tấm thạch cao. Các bạn cùng tham khảo nhé.

Xem có vẻ đơn giản các bạn nhỉ!

Ý kiến của bạn!